The Gallery

Hệ thống nhà hàng khách sạn FITA

FITA Cao Su và Sông Rạch Hào

Nhà hàng Sông Rạch Hào Bà Rịa

Khách sạn FITA Cao Su

Hệ thống nhà hàng khách sạn FITA

——————————————-
Fork and knife symbols PHÒNG KINH DOANH FITA:
1. Khách sạn FITA Cao Su
02543 523 188 – 0948 323 833 (Huỳnh Bá Đức) – 0917 343 833 (Mr Chí) – 0914 963 738 (Tyra Nguyễn)
2. Nhà hàng Sông Rạch Hào Bà Rịa
02543 739 739 – 0949323833 (Thanh Sông Rạch Hào) 0911773355 ( Mr Lộc)
www.songrachhao.vn – www.fita.vn