Liên hệ

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

ĐẶT BÀN - ONLINE RESERVATION

ĐẶT BÀN
0949 323 833 (Mr Thanh) 0913 323833 (Ms Trang)
Email
songrachhao@fita.vn songrachhao@gmail.com

Nhà hàng Sông Rạch Hào

Address
Quốc lộ 51- khu phố 2 - P. Phước Trung - Tp. Bà Rịa - Tĩnh BRVT
Telephone
(0254) 3 739 739
Hotline
0949.323.833 ( Mr Thanh)
Email
songrachhao@gmail.com songrachhao@fita.vn

Khách sạn FITA Cao Su

Address
108 - Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - Tĩnh BRVT
Telephone
(0254) 3 852 746
Hotline
0948.323.833 ( Mr Đức) 0946 247484 (Ms Thy)
Email
sale1@fita.vn manager@fita.vn
the locations Where to find us?

Sông Rạch Hào - TP. Bà Rịa

Khách sạn FITA Cao Su - TP. Vũng Tàu

HOURS

Monday / 9am-9pm

Tuesday / 9am-9pm

Wednesday / 9am-9pm

Thursday / 9am-9pm

Friday / 9am-11pm

Saturday / 6am-11pm

Sunday / 6am-8pm

HOURS

Monday / 6am-12pm

Tuesday / 6am-12pm

Wednesday / 6am-12pm

Thursday / 6am-12pm

Friday / 6am-12pm

Saturday / 6am-12pm

Sunday / 6am-12pm